• 075 411 368
  • ccp@gmail.com
  • Sky
    โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
    ยินดีต้อนรับ
    หลักสูตร smtp
  • Sky

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล หลักสูตร SMTP.

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร (SMTP)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

18 ธันวาคม 2565

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 ...

201 ครั้ง

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2565

28 ธันวาคม 2564

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2565 ...

238 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม หลักสูตร (SMTP)

กิจกรรม Coding Game ป.1-2 ปีการศึกษา 2566 ...

กิจกรรม Coding Game ป.1-2 ปีการศึกษา 2566

30 พฤษจิกายน 2566 10 ครั้ง
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3-4 ปีการศึกษา 2566...

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3-4 ปีการศึกษา 2566

30 พฤษจิกายน 2566 8 ครั้ง
ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั...

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

30 พฤษจิกายน 2566 16 ครั้ง

Scroll to top