• 075 411 368
  • ccp@gmail.com
  • Sky
    โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
    ยินดีต้อนรับ
    หลักสูตร smtp
  • Sky

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล หลักสูตร SMTP.

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร (SMTP)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

18 ธันวาคม 2565

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 ...

869 ครั้ง

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2565

28 ธันวาคม 2564

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2565 ...

720 ครั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม หลักสูตร (SMTP)

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567

24 เมษายน 2567 133 ครั้ง
...

ขบวนพาเหรด SMTP

03 มีนาคม 2567 207 ครั้ง

Scroll to top